Statystyka

  • Wszytkich: 5966804
  • W tym roku: 417679
  • W tym miesiącu: 65392
  • Dziś: 86
  • Online: 50

Newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z regionu, nowo dodanych obiektach turystycznych? Zostań subskrybentem naszego newslettera!


(*) - pole obowiązkowe


Popradzki Park Krajobrazowy

Popradzki Park Krajobrazowy został powołany uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Nowym Sączu w 1987 roku. Zajmuje obszar 52 tys., a wraz z otuliną 76 tys. ha, będąc jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce.

Adres:
Popradzki Park Krajobrazowy
Ul. Daszyńskiego 3
33 - 340 Stary Sącz
tel. ( 018 ) 46 09 00
Dyrektor Parku: mgr inż. Tadeusz Wieczorek

 

Położenie

Park jest położony w południowej części województwa małopolskiego na pograniczu ze Słowacją. Na wschodzie jego granicę stanowi rzeka Kamienica Nawojowska, natomiast na zachodzie i północy największa z rzek Sądecczyzny - Dunajec. Park w całości obejmuje Beskid Sądecki oraz częścią otuliny obszar Małych Pienin. Beskid Sądecki to rozległe pasmo składające się z trzech samodzielnych grup górskich: Radziejowej, Jaworzyny Krynickiej i Kraczonika zwana też grupą Zimnego - Dubnego, rozdzielonych malowniczą doliną Popradu oraz pełną naturalnej dzikości doliną Muszynki. Główne grzbiety biegną na przestrzeni około 30 km z południowego wschodu na północny zachód. Najwyższe szczyty sięgają 1000 - 1200 m npm. Najbardziej charakterystyczne to Radziejowa 1266 m, Skałka 1168m, Przehyba 1175m, Wielki Rogacz 1182 m, Eliaszówka 1023 m. W grupie Jaworzyny Krynickiej powyżej 1000 m npm. wznoszą się Pisana Hala, Łabowska Hala, Runek oraz Pusta Wielka. Odrębnym charakterem rzeźby i krajobrazu odznacza się leżąca w południowo - wschodniej części Parku grupa Kraczonika. Wzniesienia są tu niższe, bardziej wyrównane i rozcho0dzą się promieniście od najwyższego szczytu Kraczonika osiągającego 938 m npm.

Klimat.

W klimacie Beskidu Sądeckiego - podobnie jak i na innych terenach górskich - wyróżnia się trzy piętra: umiarkowanie ciepłe (do 600-650 m n.p.m.) o średnie temperaturze rocznej 6 °C, umiarkowanie chłodne (do 1100 m n.p.m.) o średnie temperaturze rocznej 4 °C oraz piętro chłodne, o średnie temperaturze rocznej 2 °C.

Pogoda w Popradzkim Parku Krajobrazowym jest przez 82 % dni w roku kształtowana przez masy powietrza polarnego, z czego 60 % dni przez jego odmianę morską a przez pozostałe 22% przez powietrze polarno-kontynentalne. W wyższych partiach Beskidu Sądeckiego występują wiatry spadające typu fenowego, lokalnie zwane „ryterskimi". Najwyższe opady notowane są w partiach szczytowych Radziejowej oraz Jaworzyny Krynickiej (ok. 1100 mm, lokalnie nawet ponad 1200 mm). W dolinach Dunajca i Popradu sumy opadów nie przekraczają 800 mm.

Największym bogactwem Parku są lasy, które stanowią około 80% jego powierzchni oraz źródła wód mineralnych. Ze względu na zróżnicowanie wysokości wyróżnić tu można piętro pogórzy, porośnięte lasami jodłowo - bukowymi pasmo regla dolnego oraz występujące tylko w paśmie Radziejowej pasmo regla górnego z dominującym borem świerkowym.

Najcenniejsze obszary leśne chronione są w ramach rezerwatów przyrody.

Rezerwaty przyrody

Na 14 rezerwatów przyrody utworzonych dotąd na terenie Beskidu Sądeckiego aż 12 to rezerwaty leśne. Najstarszy rezerwat przyrody powstał na terenie dzisiejszego parku około roku 1906, a najmłodszy w 1996 roku. Niektóre z rezerwatów są łatwo dostępne (Łabowiec, Barnowiec) lub wręcz udostępnione (Las Lipowy Obrożyska), ale są także rezerwaty trudne do penetracji i niezbyt często odwiedzane. Sieć rezerwatów uzupełnia kilkadziesiąt pomników przyrody.

Barnowiec
Rok założenia ok. 1924 (pierwsze wzmianki już w 1906) potwierdzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1957 r. Pow. 21,61 ha.
Rezerwat położony jest na wschodnim stoku Góry Sokołowskiej (Barnowca) w Pasmie Jaworzyny Krynickiej. Obiekt posiada wielce urozmaiconą rzeźbę osuwiskową.

Łabowiec
Rok założenia ok. 1924 (pierwsze wzmianki ok. 1906) potwierdzony zarządzeniem Ministra LiPD z 1957 r. Pow. 10,30 ha.

Uhryń
Rok założenia 1924 (pierwsze wzmianki już ok. 1906) potwierdzony zarządzeniem Ministra LiPD z 1958 r. Dawna nazwa rezerwatu to: Medwediczka. Pow. 10, 72 ha.

Las Lipowy Obrożyska
Rok założenia 1919 potwierdzony zarządzeniem Ministra LiPD z 1957 r. Pow. 100, 38 ha.

Wierchomla
Rok założenia 1983. Pow. 25, 37 ha. Teren jest urozmaicony morfologicznie.

Lembarczek
Rok założenia 1985. Pow. 47,16 ha.

Kłodne nad Dunajcem
Rok założenia 1964. Pow. 89,13 ha.

Pusta Wielka
Rok założenia 1963. Pow. 3,31 ha.

Baniska.
Rok założenia 1924 potwierdzony zarządzeniem Ministra LiPD z 1955 r. Pow. 55,52 ha.

Hajnik
Rok założenia 1974. Pow. 16,90 ha.

Nad Kotelniczym Potokiem
Rok założenia 1959. Pow. 26,50 ha.

Rezerwat Żebracze
Utworzony w 1966 r. Wielkość rezerwatu - 44,67 ha i otuliny - 148,74 ha.


Turystyka.
Formami turystyki szczególnie popieranymi jest piesza turystyka górska, agroturystyka i ekoturystyka. Ogółem na terenie Parku znajduje się około 350 km znakowanych szlaków turystycznych uzupełnionych o sieć znakowanych szlaków rowerowych, narciarskich i konnych. W Beskidzie Sądeckim znaleźć można wiele schronisk turystycznych. Ofertę szlaków turystycznych wzbogacają ścieżki dydaktyczne i edukacyjne, których na terenie Parku w chwili obecnej jest jedenaście. Są to: Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie "Las Lipowy Obrożyska", Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna na terenie Roztoki, Ścieżka dydaktyczna na Górze Parkowej w Krynicy, Ścieżka geologiczna" „Uhryński Potok", Ścieżka jodłowa w Uhryniu, Ścieżka dydaktyczno przyrodnicza „Rogasiowy Szlak", Ścieżka dydaktyczno przyrodnicza „Małe Pieniny", Szlak przyrodniczy im. Hrabiego Adama Stadnickiego, Ścieżka dydaktyczno- przyrodnicza Uroczysko Feleczyn, Ścieżka przyrodniczo - leśna na Jaworzynie Krynickiej, Ścieżka ornitologiczna na Łopacie Polskiej, Park Ekologiczny w Roztoce Wielkiej, Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza przez siedliska leśnie w Nawojowej.

 

 

Inne portale:
Noclegi na Jurze Noclegi na Suwalszczyźnie Noclegi nad morzem Noclegi w Tatrach