Statystyka

  • Wszytkich: 5397076
  • W tym roku: 416174
  • W tym miesiącu: 26884
  • Dziś: 1224
  • Online: 18

Newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z regionu, nowo dodanych obiektach turystycznych? Zostań subskrybentem naszego newslettera!


(*) - pole obowiązkowe


Kolejna edycja Chudego Wawrzyńca

 

 

Już 8 sierpnia wystartuje kolejna edycja Ultramaratonu Chudy Wawrzyniec 2015.

 

 

Regulamin

Regulamin Ultramaratonu Chudy Wawrzyniec 2015

1. Charakterystyka ogólna

Ultramaraton Chudy Wawrzyniec ma charakter indywidualnego, długodystansowego, liniowego (po wyznaczonej trasie) biegu górskiego, zwanego dalej „Biegiem".

Termin i miejsce

Bieg odbędzie się 8 sierpnia 2015 roku w Beskidzie Żywieckim.
Start ok. godziny 4:00 z amfiteatru w Rajczy. Meta przy amfiteatrze w Ujsołach.

Limit czasu ok. 16 godzin (do godziny 20:00).

Godzina startu oraz limit mogą ulec nieznacznym zmianom do około 0,5 h, wynikłym ze zmian rozkładu jazdy PKP - bieg przecina tory. Według rozkładu jazdy obowiązującego obecnie (styczeń 2015) przewidywana godzina startu to 4:10.

Program

Piątek

14:00 - 24:00 - Praca Biura Zawodów: rejestracja, wydawanie pakietów startowych, przydzielanie baz noclegowych itd.

14:00 - 24:00 - Przyjmowanie uczestników w Bazach Zawodów w Rajczy i Ujsołach

19:00 - Odprawa techniczna I w szkole w Ujsołach

21:00 - Odprawa techniczna II w szkole w Rajczy

Sobota

3:00 - 3:30 - Odjazdy autokarów z bazy w Ujsołach na start w Rajczy w dwóch/trzech turach -

chętni uczestnicy dostaną bilety na dojazd i będą musieli się zameldować na odjazd o wyznaczonej godzinie

3:50 - Powitanie zawodników na starcie

4:00 - Start biegu

8:45 - 9:15 - Przewidywana godzina dotarcia zwycięzcy trasy „50 km"

12:45 - 13:45 - Przewidywana godzina dotarcia zwycięzcy „80 km"

20:00 - Limit trasy „50 km" i „80 km"

20:10 - Dekoracja zwycięzców

Niedziela

do godz. 11:00 - Opuszczenie baz zawodów

Program może ulec nieznacznym zmianom, które zostaną podane w komunikacie technicznym.

 

Trasa

Bieg będzie rozgrywany jednocześnie na dwóch dystansach: ok. 50 km i ok 80 km. Obie trasy startują równocześnie. Uczestnik nie musi w momencie startu decydować o wyborze dystansu, może to zrobić dopiero na rozejściu tras (ok. 40. kilometra). Możliwość wyboru dłuższej trasy będzie dodatkowo limitowana czasem. Większość trasy biegu będzie prowadziła turystycznymi szlakami Beskidu Żywieckiego z niewielkimi odcinkami po drogach asfaltowych poza szlakiem. Uczestnicy mają obowiązek poruszać się w trakcie biegu wyłącznie po trasie wskazanej przez organizatora. Trasa będzie wyznaczona w terenie szlakami turystycznymi oraz dodatkowymi oznaczeniami organizatora. Szczegóły znakowania trasy podane będą w komunikacie technicznym.

Trasa biegu będzie prowadzić:

Część wspólna: Z Rajczy do Soli i dalej czerwonym szlakiem przez Rachowiec do Zwardonia, drogą przez Zawardoń - dalej czerwonym szlakiem przez Wielką Raczę do Rycerzowej Wielkiej;

„50+ km": Z Rycerzowej Wielkiej czerwonym szlakiem do Bacówki na Rycerzowej i dalej zielonym szlakiem przez Muńcuł do Ujsół (Meta);

„80+ km": Z Rycerzowej Wielkiej niebieskim szlakiem przez przełęcz Glinka na Trzy Kopce - czerwonym szlakiem do Schroniska na Rysiance - żółtym szlakiem przez Boraczy Wierch i Zapolankę do początku szlaku czarnego - szlakiem czarnym do Ujsół (Meta).

Szczegółowy i ostateczny przebieg trasy zostanie opublikowany w formie mapy, którą otrzyma każdy zawodnik.

Punkty kontrolne

Na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik będzie musiał zostać odnotowany na wszystkich (przynależnych do danego dystansu) punktach kontrolnych. Uczestnicy muszą biec z odsłoniętymi numerami, umieszczonymi z przodu, tak by były one widoczne dla sędziów. Troska o bycie odnotowanym leży po stronie zawodnika. Wszystkie punkty kontrolne znajdować się będą na trasie biegu, i zostaną wyraźnie oznaczone w terenie. Będą się na nich znajdować sędziowie.

Na trasie będą punkty kontrolne stałe i lotne. Położenie stałych punktów kontrolnych znane będzie przed biegiem. Lotne punkty kontrolne będą na trasie w nieznanych zawodnikom miejscach.

Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione przez zawodników na punktach kontrolnych.

Punkty odżywcze i odżywianie na trasie

Na trasie biegu będą znajdować się punkty odżywcze: dwa na trasie „80+ km" i jeden na trasie „50+ km". Na punktach odżywczych zawodnicy będą mogli skorzystać z dostępnych tam bufetów.

UWAGA: Ze względu na ochronę środowiska nie przewidujemy kubków jednorazowych. Zawodnicy muszą używać własnych naczyń będących elementami wyposażenia obowiązkowego.
Szczegółowe informacje o bufetach zostaną podane w komunikacie technicznym.

Poza punktami odżywczymi uczestnicy będą mogli we własnym zakresie korzystać ze znajdujących się na trasie schronisk, które zostaną dodatkowo oznaczone na mapie.

Limity

Na trasie biegu będą wyznaczone limity czasu, których przekroczenie skutkować będzie dyskwalifikacją uczestnika. Wyznaczony zostanie limit na pokonanie całej trasy, osobne limity na poszczególnych punktach kontrolnych oraz limit wejścia na długą trasę.

Limit uczestników zawodów wynosi 900 osób i może ulec niewielkim zmianom.

Wykaz stałych punktów kontrolnych i odżywczych wraz z limitami

Poniżej zamieszczamy orientacyjny wykaz z zeszłego roku, szczegółowy na ten rok zostanie podany w późniejszym okresie. Nie przewidujemy dużych zmian.

Clip

Organizacja zapisów

Podczas zapisów będą funkcjonowały następujące listy, na które mogą trafić zapisujący się zawodnicy:

- listę startową - trafiają tam osoby, które zostały zakwalifikowane na bieg i wpłaciły wpisowe;

- listę zakwalifikowanych - trafiają tam osoby, które zostały zakwalifikowane na bieg i mają 7 dni by płacąc wpisowe potwierdzić chęć startu;

- listę rezerwową - trafiają tam osoby, które zgłosiły się na bieg, lecz na razie nie mamy dla nich miejsca (prosimy o NIE wpłacanie wpisowego).

Zapisy na bieg mogą odbyć się w trzech turach:

Pierwsza tura to zapisy internetowe przez formularz na stronie zawodów www.chudywawrzyniec.pl, w dniach 16 - 22 lutego. Jeżeli w tej turze liczba zgłoszonych zawodników przekroczy limit to po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń zostanie wylosowana lista zakwalifikowanych osób, które będą miały 7 dni na opłacenie wpisowego. Pozostali trafią na listę rezerwową i w przypadku oraz w miarę zwalniania się miejsc startowych będą informowani o przeniesieniu na listę zakwalifikowanych.

Losowanie grupowe:

Osoby, które wybierają się razem na zawody (np. mąż i żona czy kumple z pracy) i nie chcą zostać rozłączeni w wyniku losowania, mogą zaznaczyć to w czasie rejestracji. W tym celu muszą utworzyć grupę, która jeśli zostanie wylosowana to w całości.

Do tworzenia grup służy specjalny ośmioliterowy kod.. Pierwsza osoba, która się rejestruje dostaje kod. Następnie może go przekazać kolejnym członkom grupy. Wówczas oni wpisują ten kod w czasie swojej rejestracji, po to by podłączyć się do wspólnej grupy w losowaniu.

Prawdopodobieństwo wylosowania w przypadku grupy jest identyczne jak w przypadku pojedynczego zgłoszenia.

Druga tura internetowych zapisów ruszy w przypadku niewyczerpania limitu miejsc na bieg w pierwszej turze. Informacja o rozpoczęciu tej tury zostanie ogłoszona na stronie zawodów i na FB. W tej turze o kolejności zgłoszeń będzie decydowała kolejność zapisów i opłacenia wpisowego. Druga tura zapisów zakończy się w momencie wyczerpania limitu lub najpóźniej 15 lipca.

Trzecia tura zapisów ruszy w przypadku niewyczerpania limitu miejsc na bieg w poprzednich turach lub pojawienia się miejsc dodatkowych (np. rezygnacje). Zapisy będą możliwe wyłącznie w biurze zawodów w przeddzień startu. Osobom zapisanym w tej turze nie gwarantujemy pełnych świadczeń. Opłata za start będzie pobierana wyłącznie gotówką w biurze zawodów. Informacje o rozpoczęciu tej tury zostanie ogłoszona na stronie zawodów i na profilu Chudy Wawrzyniec na Facebooku.

Organizator może również wybranych przez siebie zawodników zaprosić do startu w innym trybie.

Uczestnictwo

Aby wziąć udział w biegu należy:

być osobą pełnoletnią,

zapisać się i zostać zakwalifikowanym na zawody według zasad podanych w organizacji zapisów,

wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika,

własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do startu w zawodach i o starcie na własną odpowiedzialność,

odebrać w terminie pakiet startowy w biurze zawodów w Rajczy (osoby, które nie będą w stanie osobiście odebrać pakietu startowego muszą wcześniej skutecznie dostarczyć podpisane oświadczenie, o którym mowa w punkcie poprzednim),

stawić się na start biegu z niezbędnym wyposażeniem.

Wyposażenie

W trakcie trwania całych zawodów każdy z zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe. Wyposażenie może być kontrolowane na trasie lub na mecie. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować naliczeniem kary czasowej dla zawodnika.

Wyposażenie obowiązkowe:

numer startowy (umieszczony z przodu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania),

telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming),

dowód osobisty lub paszport,

koc ratunkowy/folia NRC,

plecak lub pas biegowy (nerka),

bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności co najmniej 1 litra.

Wyposażenie zalecane:

ubiór odpowiedni do pogody,

kurtka przeciwdeszczowa (niezależnie od spodziewanej pogody),

apteczka osobista,

czołówka (latarka).

Zasady obowiązujące na trasie

W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez organizatora.

W trakcie całych zawodów numer startowy musi być umieszczony na zawodniku z przodu w miejscu widocznym, tak by mógł być w każdej chwili odczytany przez sędziego. Sędzia ma prawo zatrzymać zawodnika do czasu gdy numer zostanie na stałe poprawnie przymocowany.

Cały ekwipunek używany w trakcie zawodów należy mieć przy sobie od startu. Zakazane jest korzystanie ze zorganizowanej pomocy osób trzecich oraz wcześniejsze magazynowanie ekwipunku na trasie zawodów. Jedzenie i picie można uzupełniać korzystając z punktów żywieniowych oraz schronisk górskich.

Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń organizatora lub w inny sposób wprowadzane w błąd co do przebiegu trasy zawodów.

Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych, schroniskach lub donieść do mety), niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach rezerwatów, palenie ognisk itp.

Zawodnicy łamiący te zasady będą otrzymywać kary czasowe lub będą dyskwalifikowani !

Pogoda

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

Bezpieczeństwo

Uczestnicy biorą udział w ultramaratonie na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Zawodnicy ubezpieczają sie we własnycm zakresie.

Większość trasy zawodów prowadzi w górskim, trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania.

W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją. Szczegóły dotyczące udzielania pomocy zostaną podane w komunikacie technicznym.

W trakcie początkowego odcinka biegu zawodnicy dwukrotnie przecinać będą tory czynnej linii kolejowej (na ok. 1,7 km i 4,1 km trasy). Godzina startu biegu jest dobrana tak by według rozkładu jazdy, zawodnicy mieli ok. pół godziny na pokonanie tego odcinka bez zagrożenia zatrzymania przez pociąg. Zawsze jednak może zdarzyć się pociąg poza rozkładem. W takim przypadku zawodnicy mają bezwzględny obowiązek zatrzymania się i przepuszczenia pociągu.

Rezygnacje w trakcie biegu

Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.

Organizator nie zapewnia transportu do bazy dla osób, które zrezygnują z rywalizacji ze względów innych niż wypadek lub kontuzja. Dla takich osób organizator może (ale nie musi) zaproponować transport odpłatny (20 zł od osoby lub 50 zł od samochodu).

Rywalizacja i nagrody

Bieg ma charakter rywalizacji sportowej. Najszybsze panie i najszybsi panowie na każdej z tras zostaną nagrodzeni. Łączna Pula nagród rzeczowych to co najmniej 12 000 zł.

W zależności od hojności sponsorów mogą być również przyznane dodatkowe nagrody.

Nagrody będą przyznane jedynie tym zawodnikom, którzy po pokonaniu trasy stawią się na dekorację zwycięzców. W przypadku ich nieobecności nagrody zostaną przekazane zawodnikom z kolejnych, dalszych miejsc.

W przypadku gdy nagrody będą przyznane w postaci bonów, czas na ich zrealizowanie (wybranie produktów odpowiadających ich wartości) wynosi 30 dni od ogłoszenia wyników.

Wpisowe

Wpisowe na bieg prosimy wpłacać wyłącznie po przyjęciu na listę zakwalifikowanych na bieg (od osób, które wpłacą pieniądze bez kwalifikacji na bieg w przypadku przelewu zwrotnego będzie pobierana opłata manipulacyjna 10 zł).

Po znalezieniu się na liście zakwalifikowanych zawodnik ma 7 dni na opłacenie wpisowego.

Opłata za udział w zawodach zależy od terminu rejestracji i wpłynięcia wpisowego na konto organizatora:

170zł - opłata promocyjna - zgłoszenia i wpisowe w pierwszej turze zapisów: wpłata w ciągu 7 dni od pierwszego wejścia na listę zakwalifikowanych lub w drugiej turze zapisów: do 15 marca

220 zł - opłata standardowa - zgłoszenia i wpisowe w drugiej turze zapisów do 15 maja

250 zł - opłata opóźniona - zgłoszenia i wpisowe, które wpłynęły po 15 maja

Opłatę za udział w zawodach należy uiścić przelewem na konto:

02 2490 0005 0000 4610 5933 0406

BIC ALBPPLPW

(Alior Bank)

Strefa Zmian s.c.

ul.Stryjeńskich 19 lok. 16U

02-791 Warszawa

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko uczestnika/uczestników

(przy wpłatach za więcej niż 3 osoby prosimy listę osób przesłać na e-maila)

 

W przypadku wpłat z zagranicznego banku:

PL02 2490 0005 0000 4610 5933 0406

BIC ALBPPLPW

Osoby zgłaszające się w trzeciej turze zapisów (w przypadku wolnych miejsc) wpisowe opłacają gotówką.

Zwroty wpisowego przy wcześniejszej rezygnacji ze startu i skutecznym poinformowaniu organizatorów są możliwe na następujących warunkach:

w przypadku rezygnacji ze startu do 31 marca: zwrócona zostanie kwota wpłaconego wpisowego po potraceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł

w przypadku rezygnacji ze startu do 15 lipca: zwrócone zostanie 50% kwoty wpłaconego wpisowego

Rezygnacja po 15 lipca, w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego.

 

W chwili obecnej nie przewidujemy możliwości podmiany zawodników (przekazania miejsca i wpisowego na rzecz innego zawodnika). Ograniczenie to wprowadzamy by przeciwdziałć spekulacjom miejscami na liście startowej i rejestracji fikcyjnych biegaczy w celu zwiększenia prawdopodobieństwa dostania się na listę startową.
Jeżeli podmiany zostaną przez nas dopuszczone w późniejszym okresie to ich zasady oraz koszty zostaną ogłoszone na stronie zawodów oraz na profilu Chudy Wawrzyniec na facebooku.

 

Baza zawodów i biuro

Ze względu na dużą liczbę zawodników oraz stosunkowo niewielkie rozmiary miejscowych szkół, będą dwie bazy zawodów: w Rajczy (okolice startu) i w Ujsołach (okolice mety).

Biuro zawodów przed startem będzie zlokalizowane w szkole w Rajczy (tylko tu będzie można odbierać pakiety startowe), po rozpoczęciu biegu zostanie przeniesione do szkoły w Ujsołach .

Miejsca noclegowe w konkretnych bazach przydzielane będą przez organizatorów podczas rejestracji w biurze zawodów. Do czasu równomiernego zapełniania obiektów o przydzieleniu miejsca noclegowego w konkretnej bazie (Rajcza czy Ujsoły) będą decydować sami uczestnicy. W przypadku zapełnienia jednej z baz zawodnicy docierający do biura zawodów w późniejszych godzinach nie będą mieli takiego wyboru.

Baza Zawodów w Rajczy będzie dostępna od piątku 7 sierpnia od godziny 14:00 do niedzieli 9 sierpnia do godziny 11:00.

Adres bazy:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera

Rynek 2

34-370 Rajcza

Baza Zawodów w Ujsołach będzie dostępna od piątku 7 sierpnia od godziny 14:00 do niedzieli 9 sierpnia do godziny 11:00.

Adres bazy:

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Sygietyńskiego w Ujsołach

Ks. Prałata Józefa Piotrowskiego 6

34-371 Ujsoły

Zakwaterowanie

W ramach wpisowego zapewniamy zakwaterowanie w Bazie Zawodów w warunkach turystycznych: podłoga w szkole (sale zbiorowe, wymagany własny śpiwór i materac/karimata), dostęp do sanitariatów i pryszniców (należy wziąć pod uwagę, że baza jest w szkole i ich liczba będzie ograniczona możliwościami technicznymi tych obiektów) . Osobom poszukującym wyższych standardów polecamy bardzo szeroką ofertę noclegową w okolicy:

Ujsoły (http://www.ujsoly.zywiecki.eu/index.php/content,331/baza_noclegowa.html)

Rajcza (http://www.rajcza.com.pl/dla-turystow/noclegi )

Transport

Aby ułatwić zawodnikom funkcjonowanie w dniu zawodów organizator zapewni następujący transport w sobotę 8 sierpnia:

- przejazd spod bazy w Ujsołach na start w Rajczy - autokary odjeżdzajace o konkretnych godzinach, przejazd na podstawie biletów pobranych w bazie w Ujsołach.

- cykliczny transport busem poruszającym się między metą zawodów w Ujsołach a bazą w Rajczy - od ok. 10:00 do zakńczenia dekoracji zwycięzców, odjazdy co najmniej co pół godziny lub częściej po zapełnieniu pojazdu, przejazd na podstawie numeru startowego, na trasie Ujsoły - Rajcza bezwzględne pierszeństwo dla zawodników, którzy właśnie ukonczyli bieg

- przejazd do bazy w Rajczy po zakończeniu dekoracji zwycięzców - w kilku kursach zaleznie od zapotrzebowania uczestników

W pozostałe dni, to jest 7 i 9 sierpnia zawodnicy muszą dotrzeć do baz we własnym zakresie.

Świadczenia

Uczestnikom zawodów zapewniamy:

udział w rywalizacji na wybranym dystansie,

2 noclegi w warunkach turystycznych

transport między bazami, startem i metą - w dniu 8 sierpnia, według podanych zasad

napoje i lekkie posiłki na punktach odżywczych,

posiłek regeneracyjny po biegu (standardowy lub wegetariański),

numer startowy,

mapę z zaznaczoną trasą,

nagrody rzeczowe (o łącznej puli co najmniej 12 000 zł) co najmniej dla sześciu najlepszych zawodniczek i zawodników na każdej z tras,

puchary dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników na każdej z tras,

cyfrowy certyfikat ukończenia biegu (dla chętnych do pobrania on-line po zawodach),

dodatkowe upominki do zdobycia podczas dekoracji zwycięzców

obsługę foto,

pamiątkowe medale/opaski na rękę dla osób, które ukończą bieg,

w miarę pozyskania sponsorów dodatkowe gadżety od partnerów biegu,

wspaniałe widoki Beskidu Żywieckiego.

Kibice

Cała trasa zawodów jest otwarta dla kibiców. W Bazie Zawodów w miarę posiadania wolnych egzemplarzy będzie istniała możliwość otrzymania mapy z trasą zawodów.

Kibice nie mogą dostarczać zawodnikom ekwipunku, napojów ani jedzenia.

Komunikat techniczny i odprawa techniczna

Przed zawodami zostanie wydany komunikat techniczny, w którym zostaną podane uszczegóławiające i dodatkowe informacje o Biegu. Kwestie te zostaną równiez omówione na odprawach technicznych.

Postanowienia zawarte w komunikacie technicznym oraz omówione na odprawach technicznych obowiązują wszystkich uczestników biegu. Nie przestrzeganie ich grozi dyskwalifikacją lub karą czasową.

Ochrona wizerunku i dane osobowe

Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacja zawodów i publikacją wyników.

Organizatorzy

Bieg organizuje zespół w składzie:

Krzysiek Dołęgowski

Adam Foland

Tomek Krawczyk

Magda Krawczyk

Magda Ostrowska-Dołęgowska

 

Współpraca:

Urząd Gminy Rajcza

Urząd Grminy Ujsoły

Starostwo Powiatowe w Żywcu

Nadleśnictwo Ujsoły

Gminny Ośrodek kultury Ujsoły

Gminny Ośrodek kultury Rajcza

 

Organizator:

Strefa Zmian s.c.

ul.Stryjeńskich 19 lok. 16U

02-791 Warszawa

 

Organizacja zawodów może zostać przekazana stotowarzyszeniu "Chudy Wawrzyniec".

Kontakt:

www.chudywawrzyniec.pl

www.facebook.com/ChudyWawrzyniec

zapisy@chudywawrzyniec.pl

tel. 668 463 933

 

Postanowienia końcowe

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika. Informacje o ewentualnych zmianach w regulaminie pojawią się na stronie zawodów: www.chudywawrzyniec.pl

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

 

Inne portale:
Noclegi na Jurze Noclegi na Suwalszczyźnie Noclegi nad morzem Noclegi w Tatrach