Statystyka

 • Wszytkich: 6930864
 • W tym roku: 210675
 • W tym miesiącu: 11449
 • Dziś: 52
 • Online: 8

Newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z regionu, nowo dodanych obiektach turystycznych? Zostań subskrybentem naszego newslettera!


(*) - pole obowiązkowe


Regulamin

Regulamin serwisu beskidyinfo.pl

 1. Serwis beskidyinfo.pl jest internetową bazą turystyczną obejmującą teren Beskidów.
 2. Celem serwisu beskidyinfo.pl jest prezentacja ofert turystycznych ze wspomnianego wyżej regionu.
 3. Serwis beskidyinfo.pl, nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy oferentami, a użytkownikami serwisu, korzystającymi z jego usług.
 4. Ofertę w serwisie można zamieścić po dokonaniu rejestracji elektronicznej przy użyciu naszej ankiety oraz uiszczeniu opłaty abonamentowej (w przypadku opcji płatnych).
 5. Oferent umieszczając swoją ofertę w serwisie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Oferent zobowiązuje się do zamieszczania ofert zgodnych ze stanem rzeczywistym i do nie wprowadzania w błąd użytkowników serwisu.
 7. Użytkownicy rejestrujący się w serwisie beskidyinfo.pl wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych oraz informacji promocyjnych.
 8. Prezentowanie w serwisie beskidyinfo.pl treści, bądź materiałów niezgodnych z prawem jest zabronione i będą one usuwane.

Przeniesienie odpowiedzialności

 1. Serwis beskidyinfo.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  1. prezentowane treści, w szczególności oferty i ogłoszenia.
  2. zamieszczenie przez użytkowników nieprawdziwych danych wprowadzających w błąd.
 2. Rezerwujemy sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu.

Zasady zamieszczania i emisji ofert w serwisie beskidyinfo.pl

 1. Oferty publikowane są bezpłatnie, z wyłączeniem ofert rozbudowanych publikowanych na zasadach odpłatnych.
 2. Po przekroczeniu terminu określonego czasu emisji i nie dokonaniu wpłaty ogłoszenia tracą ważność i są usuwane (dotyczy ofert płatnych).
 3. W ramach ogłoszeń płatnych oferent otrzymuje możliwość zamieszczania treści zgodnej z aktualną ofertą handlową portalu.
 4. Treść nowych ogłoszeń oraz ogłoszeń zmodyfikowanych jest sprawdzana przed opublikowaniem.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest TRUSTNET Babicz Agnieszka z siedzibą w 42-217 Częstochowa, al. Boh. Monte Cassino 10/102, NIP 7971648345.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji zamieszczenia obiektu w portalu turystycznym/noclegowym. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez wymienione podmioty jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi lub do dokonania płatności elektronicznej (jeżeli dotyczy).
 4. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres realizacji usługi zamieszczenia obiektu w portalu turystycznym/noclegowym lub innej usługi zamówionej przez Klienta.
 5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Klient posiada prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
 8. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, za pomocą takich narzędzi, jak w szczególności Google  Analytics,  Facebook Pixel,  Yandex  Metrica, tawk.to. Konsekwencją takiego przetwarzania danych osobowych będzie analiza statystyk stron www oraz optymalizacja reklam tworzonych przez Trustnet, także reklam dostosowanych do Klienta.
Inne portale:
Noclegi na Jurze Noclegi na Suwalszczyźnie Noclegi nad morzem Noclegi w Tatrach