Statystyka

  • Wszytkich: 5345598
  • W tym roku: 364696
  • W tym miesiącu: 3964
  • Dziś: 503
  • Online: 45

Newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z regionu, nowo dodanych obiektach turystycznych? Zostań subskrybentem naszego newslettera!


(*) - pole obowiązkowe


Magurski Park Narodowy - cennik

Obowiązujący od 2 stycznia 2012 r.


I. Wstęp na teren Magurskiego Parku Narodowego
Bilety wstępu obowiązują tylko na wybrane szlaki turystyczne (szlak czerwony, zielony i niebieski) w okresie od 1 maja do 31 października. Można je kupić wyłącznie w Ośrodku Edukacyjnym wraz z Muzeum MPN w Krempnej w godzinach pracy OEM. Opłaty:a. Bilet wstępu na szlak ważny 1 dzień:
Normalny       - 4 zł
Ulgowy          - 2 zł


b. Karnet wstępu na szlak ważny 4 dni:
Normalny      - 12 zł
Ulgowy          - 6 zł


c. Do opłat ulgowych za wstęp na szlaki turystyczne Parku, za okazaniem ważnej legitymacji uprawnieni są: uczniowie szkół, studenci (do 26 lat), emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, żołnierze służby czynnej.

d. Z opłat zwolnione są: dzieci w wieku do lat 7, osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody, uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego, mieszkańcy gmin Krempna, Nowy Żmigród, Dukla, Osiek Jasielski, Dębowiec, Lipinki, Sękowa za okazaniem dowodu tożsamości.

II. Udostępnianie Parku dla realizacji produkcji filmowych i sesji fotograficznych

a. Za fotografowanie i filmowanie przyrody poza szlakami i ogólnodostępnymi drogami – opłata  dzienna wynosi - 55,00 zł.

III. Udostępnianie Parku dla celów edukacyjnych.

1. Ośrodek Edukacyjny wraz z Muzeum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej

Osoby zwiedzają Ośrodek Edukacyjny wraz z Muzeum tylko pod opieką pracownika MPN.

a. Opłata za bilety wstępu do Ośrodka Edukacyjnego wraz z Muzeum MPN w Krempnej:

Grupy do 10 osób:
- Osoby dorosłe   - 6 zł
- Młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne   - 4 zł

Grupy od 11 osób i więcej:
- Osoby dorosłe   - 5 zł
- Młodzież szkolna, studenci (do 26 lat), emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne    - 3 zł

Mieszkańcy gmin: Krempna, Nowy Żmigród, Dukla, Osiek Jasielski, Dębowiec, Lipinki i Sękowa za okazaniem dowodu tożsamości. – ulga 50 %

Z opłat zwolnione są: dzieci w wieku do lat 7, uczniowie szkół i studenci uczestniczące w zajęciach edukacyjnych w Ośrodku Edukacyjnym MPN w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego

b. Opłata za zajęcia edukacyjne (45 minutowa prelekcja max 40 osób - 40 zł/grupa).
c. Opłata za szkolenie na uprawnienia przewodników turystycznych po MPN -15 zł od osoby.

d. Opłata za bilety wstępu na płatne wystawy czasowe organizowane przez podmioty zewnętrzne w Ośrodku Edukacyjnym wraz z Muzeum MPN w Krempnej:

Normalny - 3 zł
Ulgowe       - 2 zł
Do opłat ulgowych za wstęp na płatne wystawy czasowe organizowane, za okazaniem ważnej legitymacji uprawnieni są uczniowie szkół, studenci (do 26 lat), emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne,
Z opłat zwolnione są: dzieci do lat 7,

2. Ścieżki przyrodnicze – prowadzenie zajęć edukacyjnych wzdłuż ścieżki przyrodniczej przez  pracownika Magurskiego Parku Narodowego (w grupie zorganizowanej do 20 osób) - 60 zł za przejście od grupy i ulgowe - 40 zł za przejście od grupy szkolnej i studenckiej

3. Pozostała obsługa grup turystycznych w terenie:

a. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w terenie przez pracownika MPN - 45 zł/1 godzinę

b. Przejście lub przejazd osób poza udostępnionymi dla tych celów trasami na zasadach i warunkach uzgodnionych z Dyrektorem MPN - 10 zł od osoby

IV. Udostępnianie Parku dla celów rekreacyjnych

a. Opłata za przygotowanie drewna na ognisko – 45 zł

b. Opłata za przygotowanie drewna na ognisko dla dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczących zajęciach na ścieżce przyrodniczej – 30 zł

c. Opłata za przygotowanie ogniska dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach na ścieżce      przyrodniczej w ramach podpisanego porozumienia – 25 zł

e. Opłata za przejazd konny po wyznaczonym Transbeskidzkim Szlaku Konnym Brenna - Wołosate w obrębie Parku – 10 zł/1 konia/1 dzień.

f. Opłata za korzystanie z parkingu w Foluszu przy szlaku zielonym na wodospad:

parkowanie samochodu osobowego -1,00zł/1 godz.
parkowanie autokaru, BUSa (powyżej 9 osób) - 2,00zł/1 godz.

V. Odpłatność za wynajęcie pomieszczeń w OEM MPN dla potrzeb konferencji, szkoleń itp.

a. sala przyrodnicza (do 50 osób), sala konferencyjna (do 100 osób) z możliwością korzystania ze sprzętu audiowizualnego (telewizor, magnetowid, DVD, rzutnik pisma, rzutnik przeźroczy, wizualizer, rzutnik multimedialny itp.) – 160 zł za pierwsze 3 godziny, każda następna    godzina - 50 zł .

Ustalony cennik oraz opłata za wstęp do Parku może ulec zmianie w drodze zarządzenia Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego.

Opłaty zawierają podatek VAT.

Dyrektor
Magurskiego Parku Narodowego

Inne portale:
Noclegi na Jurze Noclegi na Suwalszczyźnie Noclegi nad morzem Noclegi w Tatrach